Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.2.27

Verš

taṁ tatra kaścin nṛpa daiva-codito
grāho balīyāṁś caraṇe ruṣāgrahīt
yadṛcchayaivaṁ vyasanaṁ gato gajo
yathā-balaṁ so ’tibalo vicakrame

Synonyma

tam — jeho (Gajendru); tatra — tam (ve vodě); kaścit — někdo; nṛpa — ó králi; daiva-coditaḥ — podnícený prozřetelností; grāhaḥ — krokodýl; balīyān — velmi mocný; caraṇe — jeho nohu; ruṣā — rozhněvaně; agrahīt — chytil; yadṛcchayā — která nastala řízením osudu; evam — taková; vyasanam — nebezpečná situace; gataḥ — když se ocitl; gajaḥ — slon; yathā- balam — jak odpovídalo jeho síle; saḥ — on; ati-balaḥ — s velkým úsilím; vicakrame — snažil se vyprostit.

Překlad

Ó králi, řízením osudu se na slona rozhněval silný krokodýl a zaútočil ve vodě na jeho nohu. Slon byl však mocný a ze všech sil se snažil uniknout nebezpečí, které na něho prozřetelnost seslala.