Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.19.4

Verš

na santi tīrthe yudhi cārthinārthitāḥ
parāṅmukhā ye tv amanasvino nṛpa
yuṣmat-kule yad yaśasāmalena
prahrāda udbhāti yathoḍupaḥ khe

Synonyma

na — ne; santi — jsou; tīrthe — na svatých místech (kde se rozdávají milodary); yudhi — na bojišti; ca — také; arthinā — brāhmaṇou či kṣatriyou; arthitāḥ — kteří byli požádáni; parāṅmukhāḥ — kteří odmítli jejich prosby; ye — takoví lidé; tu — vskutku; amanasvinaḥ — takoví bezcharakterní králové nižší třídy; nṛpa — ó králi (Bali Mahārāji); yuṣmat-kule — ve tvé dynastii; yat — tam; yaśasā amalena — neposkvrněná sláva; prahrādaḥ — Prahlāda Mahārāja; udbhāti — vychází; yathā — jako; uḍupaḥ — měsíc; khe — na nebi.

Překlad

Ó králi Bali, tvá dynastie ještě nikdy nezplodila bezcharakterního krále, který by odmítl dát na svatých místech milodar brāhmaṇům nebo bojovat na bojišti proti kṣatriyům, pokud o to byl požádán. Sláva tvé dynastie je umocněna přítomností Prahlāda Mahārāje, který připomíná nádherný měsíc na nebi.

Význam

Charakteristiky kṣatriyů uvádí Bhagavad-gītā. Jednou z nich je ochota rozdávat milodary (dāna). Žádný kṣatriya neodmítne dát milodar na brāhmaṇovu žádost, a nemůže ani odmítnout boj s jiným kṣatriyou. Pokud to král odmítne, je označen za bezcharakterního. V dynastii Baliho Mahārāje se takoví králové nevyskytovali.