Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.19.3

Verš

na hy etasmin kule kaścin
niḥsattvaḥ kṛpaṇaḥ pumān
pratyākhyātā pratiśrutya
yo vādātā dvijātaye

Synonyma

na — ne; hi — jistě; etasmin — v této; kule — v dynastii či rodině; kaścit — kdokoliv; niḥsattvaḥ — přízemní; kṛpaṇaḥ — lakomec; pumān — kterýkoliv člen; pratyākhyātā — odmítá; pratiśrutya — poté, co slíbil, že dá; yaḥ — ani; adātā — zdráhavý rozdávat milodary; dvijātaye — brāhmaṇům.

Překlad

Vím, že ještě nikdo z těch, kdo se narodili v tvém rodu, nebyl přízemní ani lakomý. Nikdo neodmítl nabídnout milodar brāhmaṇům, a pokud to slíbil, nikdy své slovo neporušil.