Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.11.38

Verš

mayāsmai yad varo datto
mṛtyur naivārdra-śuṣkayoḥ
ato ’nyaś cintanīyas te
upāyo maghavan ripoḥ

Synonyma

mayā — mnou; asmai — jemu; yat — protože; varaḥ — požehnání; dattaḥ — bylo dáno; mṛtyuḥ — smrt; na — ne; eva — jistě; ārdra — mokrým; śuṣkayoḥ — nebo suchým prostředkem; ataḥ — proto; anyaḥ — něco jiného; cintanīyaḥ — musí být vymyšleno; te — tebou; upāyaḥ — prostředek; maghavan — ó Indro; ripoḥ — tvého nepřítele.

Překlad

Hlas dále řekl: “Ó Indro, jelikož jsem tomuto démonovi dal požehnání, že nikdy nezemře zbraní, která bude suchá, nebo mokrá, musíš vymyslet jiný způsob, jak ho zabít.”