Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.10.57

Verš

mālī sumāly atibalau yudhi petatur yac-
cakreṇa kṛtta-śirasāv atha mālyavāṁs tam
āhatya tigma-gadayāhanad aṇḍajendraṁ
tāvac chiro ’cchinad arer nadato ’riṇādyaḥ

Synonyma

mālī sumālī — dva démoni, kteří se jmenovali Mālī a Sumālī; ati-balau — velice mocní; yudhi — na bojišti; petatuḥ — padli; yat-cakreṇa — jehož diskem; kṛtta-śirasau — byly jim useknuty hlavy; atha — poté; mālyavān — Mālyavān; tam — Nejvyšší Osobnost Božství; āhatya — napadající; tigma- gadayā — s velmi ostrým kyjem; ahanat — pokusil se napadnout a zabít; aṇḍa-ja-indram — Garuḍu, krále ptáků, kteří se rodí z vajec; tāvat — tehdy; śiraḥ — hlavu; acchinat — usekl; areḥ — nepřítele; nadataḥ — řvoucího jako lev; ariṇā — diskem; ādyaḥ — původní Pán, Osobnost Božství.

Překlad

Poté Nejvyšší Pán zabil dva velmi mocné démony se jmény Mālī a Sumālī tak, že jim svým diskem uťal hlavy. Pak na Pána zaútočil další démon, Mālyavān. Tento démon řval jako lev a svým ostrým kyjem napadl Garuḍu, vládce ptáků, kteří se rodí z vajec. Nejvyšší Pán, původní osoba, však použil svůj disk, aby i tomuto nepříteli usekl hlavu.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k desáté kapitole osmého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Bitva mezi polobohy a démony”.