Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.10.53

Verš

na tat-pratividhiṁ yatra
vidur indrādayo nṛpa
dhyātaḥ prādurabhūt tatra
bhagavān viśva-bhāvanaḥ

Synonyma

na — ne; tat-pratividhim — čím působit proti takové klamné atmosféře; yatra — kde; viduḥ — věděli; indra-ādayaḥ — polobozi v čele s Indrou; nṛpa — ó králi; dhyātaḥ — o němž meditovali; prādurabhūt — zjevil se tam; tatra — na onom místě; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; viśva- bhāvanaḥ — stvořitel vesmíru.

Překlad

Ó králi, když polobozi nenacházeli žádný prostředek, jak počínání démonů překazit, upřímně meditovali o Nejvyšším Pánu, Osobnosti Božství, stvořiteli vesmíru, a ten se okamžitě zjevil.