Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.10.16-18

Verš

vairocano baliḥ saṅkhye
so ’surāṇāṁ camū-patiḥ
yānaṁ vaihāyasaṁ nāma
kāma-gaṁ maya-nirmitam
sarva-sāṅgrāmikopetaṁ
sarvāścaryamayaṁ prabho
apratarkyam anirdeśyaṁ
dṛśyamānam adarśanam
āsthitas tad vimānāgryaṁ
sarvānīkādhipair vṛtaḥ
bāla-vyajana-chatrāgryai
reje candra ivodaye

Synonyma

vairocanaḥ — syn Virocany; baliḥ — Mahārāja Bali; saṅkhye — v bitvě; saḥ — on, tak známý; asurāṇām — démonů; camū-patiḥ — vrchní velitel; yānam — letadlo; vaihāyasam — zvané Vaihāyasa; nāma — jménem; kāma- gam — schopné létat kamkoliv si přál; maya-nirmitam — které vyrobil démon Maya; sarva — všechny; sāṅgrāmika-upetam — vybavené všemi druhy zbraní potřebnými pro boj se všemi druhy nepřátel; sarva-āścarya-mayam — úžasné ve všech ohledech; prabho — ó králi; apratarkyam — nepochopitelné; anirdeśyam — nepopsatelné; dṛśyamānam — někdy viditelné; adarśanam — někdy neviditelné; āsthitaḥ — usazený v tomto; tat — tom; vimāna- agryam — skvostném letadle; sarva — všemi; anīka-adhipaiḥ — vojevůdci; vṛtaḥ — obklopen; bāla-vyajana-chatra-agryaiḥ — chráněn nádherně zdobenými slunečníky a ovíván těmi nejlepšími cāmarami; reje — svítící; candraḥ — měsíc; iva — jako; udaye — když večer vychází.

Překlad

Nejslavnější vrchní velitel, Mahārāja Bali, syn Virocany, se k této bitvě dostavil v úžasném letadle jménem Vaihāyasa. Ó králi, toto nádherně ozdobené letadlo vyrobil démon Maya a bylo vybavené zbraněmi pro všechny druhy boje. Bylo nepochopitelné a nepopsatelné; někdy ho bylo vidět a jindy zase ne. Mahārāja Bali, sedící v tomto letadle pod krásným ochranným slunečníkem a ovíván těmi nejlepšími cāmarami, vypadal v kruhu svých velitelů jako měsíc, který při svém večerním východu šíří světlo na všechny strany.