Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.10.13-15

Verš

citra-dhvaja-paṭai rājann
ātapatraiḥ sitāmalaiḥ
mahā-dhanair vajra-daṇḍair
vyajanair bārha-cāmaraiḥ
vātoddhūtottaroṣṇīṣair
arcirbhir varma-bhūṣaṇaiḥ
sphuradbhir viśadaiḥ śastraiḥ
sutarāṁ sūrya-raśmibhiḥ
deva-dānava-vīrāṇāṁ
dhvajinyau pāṇḍu-nandana
rejatur vīra-mālābhir
yādasām iva sāgarau

Synonyma

citra-dhvaja-paṭaiḥ — s nádherně zdobenými vlajkami a baldachýny; rājan — ó králi; ātapatraiḥ — se slunečníky; sita-amalaiḥ — většinou velmi čistými a bílými; mahā-dhanaiḥ — velmi cennými; vajra-daṇḍaiḥ — s tyčemi z cenných drahokamů a perel; vyajanaiḥ — s vějíři; bārha-cāmaraiḥ — s dalšími vějíři z pavích per; vāta-uddhūta — vlajícími ve větru; uttara- uṣṇīṣaiḥ — s vrchními a spodními částmi oděvu; arcirbhiḥ — září; varma- bhūṣaṇaiḥ — se šperky a štíty; sphuradbhiḥ — svítícími; viśadaiḥ — ostrými a čistými; śastraiḥ — se zbraněmi; sutarām — nesmírně; sūrya-raśmibhiḥ — oslňujícím slunečním svitem; deva-dānava-vīrāṇām — všech hrdinů jak na straně démonů, tak i polobohů; dhvajinyau — dvě strany vojáků, z nichž každá měla svou vlajku; pāṇḍu-nandana — ó potomku Mahārāje Pāṇḍua; rejatuḥ — jasně rozlišené; vīra-mālābhiḥ — s girlandami hrdinů; yādasām — vodních živočichů; iva — jako; sāgarau — dva oceány.

Překlad

Ó králi, potomku Mahārāje Pāṇḍua, bojovníci z řad polobohů i démonů byli vybaveni baldachýny, barevnými vlajkami a slunečníky s držadly z cenných drahokamů a perel. Dále je zdobily vějíře z pavích per a jiných materiálů. Vojáci, jejichž horní i dolní části oděvu vlály ve větru, vypadali přirozeně krásní a na jasném slunci se jejich štíty, šperky a ostré, čisté zbraně oslnivě blyštěly. Vojenské šiky tak připomínaly dva oceány s hejny vodních živočichů.