Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.10.10-12

Verš

gṛdhraiḥ kaṅkair bakair anye
śyena-bhāsais timiṅgilaiḥ
śarabhair mahiṣaiḥ khaḍgair
go-vṛṣair gavayāruṇaiḥ
śivābhir ākhubhiḥ kecit
kṛkalāsaiḥ śaśair naraiḥ
bastair eke kṛṣṇa-sārair
haṁsair anye ca sūkaraiḥ
anye jala-sthala-khagaiḥ
sattvair vikṛta-vigrahaiḥ
senayor ubhayo rājan
viviśus te ’grato ’grataḥ

Synonyma

gṛdhraiḥ — na zádech supů; kaṅkaiḥ — na zádech orlů; bakaiḥ — na zádech jeřábů; anye — jiní; śyena — na zádech sokolů; bhāsaiḥ — na zádech bhāsů; timiṅgilaiḥ — na zádech velkých ryb zvaných timiṅgily; śarabhaiḥ — na zádech śarabhů; mahiṣaiḥ — na zádech buvolů; khaḍgaiḥ — na zádech nosorožců; go — na zádech krav; vṛṣaiḥ — na zádech býků; gavaya- aruṇaiḥ — na zádech gavayů a aruṇů; śivābhiḥ — na zádech šakalů; ākhubhiḥ — na zádech velkých krys; kecit — někteří; kṛkalāsaiḥ — na zádech ještěrů; śaśaiḥ — na zádech obřích králíků; naraiḥ — na zádech lidských bytostí; bastaiḥ — na zádech koz; eke — někteří; kṛṣṇa-sāraiḥ — na zádech černých jelenů; haṁsaiḥ — na zádech labutí; anye — jiní; ca — také; sūkaraiḥ — na zádech kanců; anye — jiní; jala-sthala-khagaiḥ — zvířata, která se pohybují ve vodě, na zemi a po nebi; sattvaiḥ — tvory používanými jako dopravní prostředky; vikṛta — jsou znetvořená; vigrahaiḥ — zvířaty, jejichž těla; senayoḥ — dvou stran vojáků; ubhayoḥ — obou; rājan — ó králi; viviśuḥ — vstoupili; te — oni všichni; agrataḥ agrataḥ — postupující.

Překlad

Ó králi, někteří vojáci bojovali na zádech supů, orlů, jeřábů, sokolů a ptáků bhāsa. Některé nesly timiṅgily, jež spolknou i obrovskou velrybu, jiné vezli śarabhové a další seděli na buvolech, nosorožcích, kravách, býcích, divokých kravách a aruṇách. Jiní bojovali na hřbetech šakalů, krys, ještěrů, králíků, lidských bytostí, koz, černých jelenů, labutí a kanců. Takto usazeni na vodních, suchozemských i létajících zvířatech, z nichž některá měla znetvořená těla, postupovali vojáci obou armád proti sobě.