Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.9.35

Verš

sa tv ātma-yonir ativismita āśrito ’bjaṁ
kālena tīvra-tapasā pariśuddha-bhāvaḥ
tvām ātmanīśa bhuvi gandham ivātisūkṣmaṁ
bhūtendriyāśayamaye vitataṁ dadarśa

Synonyma

saḥ — on (Pán Brahmā); tu — ale; ātma-yoniḥ — který se narodil bez matky (zplozený přímo otcem, Pánem Viṣṇuem); ati-vismitaḥ — velice překvapený (když nemohl najít zdroj svého zrození); āśritaḥ — sedící na; abjam — lotosu; kālena — v pravý čas; tīvra-tapasā — přísnou askezí; pariśuddha-bhāvaḥ — zcela očištěný; tvām — Tebe; ātmani — ve svém těle a existenci; īśa — ó můj Pane; bhuvi — v zemi; gandham — vůni; iva — jako; ati-sūkṣmam — velmi subtilní; bhūta-indriya — složené z prvků a smyslů; āśaya-maye — a z toho, co je plné tužeb (mysli); vitatam — rozšířeného; dadarśa — nalezl.

Překlad

Pán Brahmā, který je oslavovaný jako ātma-yoni, jelikož se narodil bez matky, žasl. Uchýlil se proto na lotosový květ, a když se po mnoha stech letech přísné askeze očistil, viděl, že příčina všech příčin, Nejvyšší Osobnost Božství, prostupuje celým jeho tělem a smysly, tak jako vůni, přestože je velice subtilní, lze vnímat v zemi.

Význam

Zde je vysvětlen výrok o seberealizaci ahaṁ brahmāsmi, který māyāvādská filozofie vykládá jako: “Já jsem Nejvyšší Pán.” Nejvyšší Pán je původním semenem všeho (janmādy asya yataḥ; ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate). Prostupuje tedy vším, včetně našich těl, jelikož ta jsou tvořena hmotnou energií, jež je Jeho oddělená energie. Měli bychom si uvědomit, že jelikož je Nejvyšší Pán v celém našem těle a individuální duše je částí Nejvyššího Pána, vše je Brahman (sarvaṁ khalv idaṁ brahma). Této realizace dosáhl po svém očištění Pán Brahmā, a může jí dosáhnout každý. Ten, kdo má úplné poznání ahaṁ brahmāsmi, uvažuje: “Jsem částí Nejvyššího Pána, mé tělo je z Jeho hmotné energie, a proto neexistuji od Něho odděleně. Ale přestože Nejvyšší Pán prostupuje vším, liší se ode mě.” To je filozofie acintya-bhedābheda-tattva. Příklad uvedený v této souvislosti se týká vůně v zemi. V zemi existují vůně a barvy, ale není možné je vidět. Když ze země vyrůstají květiny, mají různé barvy a vůně, které musely získat z ní, přestože je v ní nevidíme. Také Nejvyšší Pán je prostřednictvím svých různých energií v celém těle a duši, i když Ho nemůžeme vidět. Inteligentní člověk ovšem vidí Nejvyššího Pána všude. Aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-sthaṁ — Pán je přítomný ve vesmíru i v atomu prostřednictvím svých různých energií. Tímto způsobem inteligentní člověk skutečně vidí Nejvyššího Pána. Brahmā, první stvořená bytost, se díky své tapasyi, askezi, stal tou nejinteligentnější osobou, a tak dospěl k této realizaci. Musíme proto přijmout veškeré poznání od Brahmy, který svou tapasyou dosáhl dokonalosti.