Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.9.34

Verš

tat-sambhavaḥ kavir ato ’nyad apaśyamānas
tvāṁ bījam ātmani tataṁ sa bahir vicintya
nāvindad abda-śatam apsu nimajjamāno
jāte ’ṅkure katham uhopalabheta bījam

Synonyma

tat-sambhavaḥ — který byl zplozen z onoho lotosu; kaviḥ — který zná subtilní příčinu stvoření (Pán Brahmā); ataḥ — z toho (lotosu); anyat — něco jiného; apaśyamānaḥ — neschopný vidět; tvām — Tebe; bījam — příčinu lotosu; ātmani — v sobě; tatam — expandovaného; saḥ — on (Pán Brahmā); bahiḥ vicintya — považující za vnějšího; na — ne; avindat — znal (Tebe); abda-śatam — po sto let podle počítání polobohů; apsu — do vody; nimajjamānaḥ — potopil se; jāte aṅkure — když ze semene vyklíčí rostlina; katham — jak; uha — ó můj Pane; upalabheta — lze vnímat; bījam — semeno, které již vzešlo.

Překlad

Z tohoto velkého lotosu byl zplozen Brahmā. Neviděl však nic jiného než lotos. Potopil se proto do vody a po sto let se pokoušel najít jeho zdroj, jelikož si o Tobě myslel, že jsi vně. Nemohl však po Tobě najít žádné stopy, neboť když rostlina vzejde, původní semeno již není vidět.

Význam

Toto je popis vesmírného projevu. Jeho vývoj je přirovnán k vývoji rostliny ze semene. Když se bavlna změní v nit, bavlnu již není vidět, a když je z niti utkána látka, není již vidět nit. Podobně není nic zvláštního, že když se semeno, které vzešlo z pupku Garbhodakaśāyī Viṣṇua, projevilo jako vesmírné stvoření, nebylo již možné zjistit, kde se nachází příčina vesmírného projevu. Moderní vědci se snaží vysvětlit původ stvoření teorií velkého třesku, ale nikdo nedokáže vysvětlit, jak mohla původní hmota vybuchnout. Védská literatura ovšem jasně vysvětluje, že celková hmotná energie byla rozrušena třemi kvalitami hmotné přírody díky pohledu Nejvyššího Pána. Jinými slovy, z hlediska teorie velkého třesku způsobila explozi původní hmoty Nejvyšší Osobnost Božství. Musíme tedy jako příčinu všech příčin přijmout svrchovanou příčinu, Pána Viṣṇua.