Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.9.33

Verš

tasyaiva te vapur idaṁ nija-kāla-śaktyā
sañcodita-prakṛti-dharmaṇa ātma-gūḍham
ambhasy ananta-śayanād viramat-samādher
nābher abhūt sva-kaṇikā-vaṭavan-mahābjam

Synonyma

tasya — té Nejvyšší Osobnosti Božství; eva — jistě; te — Tvoje; vapuḥ — vesmírné tělo; idam — tento (vesmír); nija-kāla-śaktyā — mocným časem; sañcodita — rozrušené; prakṛti-dharmaṇaḥ — jehož působením jsou tři guṇy, kvality hmotné přírody; ātma-gūḍham — spící v Tobě; ambhasi — na vodě zvané Příčinný oceán; ananta-śayanāt — z lůžka známého jako Ananta (další z Tvých rysů); viramat-samādheḥ — probuzený ze samādhi (transu yogy); nābheḥ — z pupku; abhūt — objevil se; sva-kaṇikā — ze semene; vaṭa-vat — jako velký banyán; mahā-abjam — (podobně vyrostl) velký lotos obsahující všechny světy.

Překlad

Tento vesmírný projev, hmotný svět, je také Tvoje tělo. Tato celková masa hmoty je rozrušená Tvou mocnou energií zvanou kāla-śakti, a tak se projevují tři kvality hmotné přírody. Probouzíš se na loži, kterým je Śeṣa, Ananta, a v Tvém pupku vzniká malé transcendentální semeno. Právě z něho vyrůstá lotos obsahující gigantický vesmír, stejně jako banyán vyrůstá z malého semínka.

Význam

Postupně jsou zde popisovány tři podoby Mahā-Viṣṇua: Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu, Garbhodakaśāyī Viṣṇu a Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, jež jsou původem stvoření a udržování. Z Mahā-Viṣṇua se projevuje Garbhodakaśāyī Viṣṇu a z Něho se postupně expanduje Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu. Mahā-Viṣṇu je tedy původní příčina existence Garbhodakaśāyī Viṣṇua, z něhož vyrůstá lotos, ze kterého se projevuje Pán Brahmā. Původní příčinou všeho je tedy Viṣṇu, a vesmírný projev se proto od Něho neliší. To je potvrzeno v Bhagavad-gītě (10.8), kde Kṛṣṇa říká: ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate — “Jsem původem všech světů — jak hmoty, tak duchovní existence. Vše pochází ze Mě.” Garbhodakaśāyī Viṣṇu je expanzí Kāraṇodakaśāyī Viṣṇua, který je expanzí Saṅkarṣaṇa. Tímto způsobem je Kṛṣṇa příčinou všech příčin (sarva-kāraṇa-kāraṇam). Závěr zní, že hmotný i duchovní svět jsou považovány za tělo Nejvyššího Pána. Hmotné tělo má svůj původ v duchovním těle, a je proto jeho expanzí. Když se tedy člověk začne věnovat duchovním činnostem, celé jeho hmotné tělo bude zduchovnělé. A podobně když se hnutí pro vědomí Kṛṣṇy rozšíří po tomto hmotném světě, celý hmotný svět se zduchovní. Dokud to nevnímáme, žijeme v hmotném světě, ale když jsme si plně vědomi Kṛṣṇy, nežijeme v hmotném světě, nýbrž v duchovním.