Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.8.18

Verš

sa sattvam enaṁ parito vipaśyan
stambhasya madhyād anunirjihānam
nāyaṁ mṛgo nāpi naro vicitram
aho kim etan nṛ-mṛgendra-rūpam

Synonyma

saḥ — on (Hiraṇyakaśipu, král Daityů); sattvam — živou bytost; enam — tu; paritaḥ — všude kolem; vipaśyan — hledící; stambhasya — sloupu; madhyāt — zprostředka; anunirjihānam — vycházející; na — ne; ayam — toto; mṛgaḥ — zvíře; na — ne; api — skutečně; naraḥ — lidská bytost; vicitram — nanejvýš úžasná; aho — běda; kim — co; etat — toto; nṛ-mṛga-indra-rūpam — podoba jak člověka, tak krále zvířat, lva.

Překlad

Zatímco se Hiraṇyakaśipu rozhlížel na všechny strany, aby nalezl původ onoho zvuku, ze sloupu vystoupil Pán v této úžasné podobě, o které se nedalo říci, zda je to člověk či lev. Ohromený Hiraṇyakaśipu přemýšlel: “Co je to za bytost, napůl člověk a napůl lev?”

Význam

Démon nedokáže postihnout neomezenou moc Nejvyššího Pána. Ve Védách stojí: parāsya śaktir vividhaiva śrūyate svābhāvikī jñāna-bala-kriyā ca — různé energie Pána působí neustále jako přirozený projev Jeho poznání. Démonovi připadá úžasné, že se podoba lva a podoba člověka mohou spojit v jednu, jelikož nemá zkušenosti s nepochopitelnou mocí, na základě které je Nejvyšší Pán nazýván “všemocný”. Démoni nemohou Pánovu všemohoucnost pochopit; považují Ho za jednoho z nich (avajānanti māṁ mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritam). Mūḍhové, darebáci, si myslí, že Kṛṣṇa je obyčejný člověk, který přichází pro dobro jiných lidí. Paraṁ bhāvam ajānantaḥ — hlupáci, darebáci a démoni si nedokáží svrchovanou moc Pána uvědomit. Pán však může vše — může dělat, cokoliv chce. Když Hiraṇyakaśipu dostal od Pána Brahmy požehnání, myslel si, že je v bezpečí, jelikož měl slíbeno, že ho nezabije zvíře ani lidská bytost. Nikdy nepomyslel na to, že by zvíře a člověk mohli tvořit jednu bytost, aby taková podoba zmátla démony, jako je on. To je význam všemohoucnosti Nejvyšší Osobnosti Božství.