Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.4.34

Verš

yasmin mahad-guṇā rājan
gṛhyante kavibhir muhuḥ
na te ’dhunā pidhīyante
yathā bhagavatīśvare

Synonyma

yasmin — u něhož; mahat-guṇāḥ — vznešené transcendentální vlastnosti; rājan — ó králi; gṛhyante — jsou oslavované; kavibhiḥ — těmi, kdo jsou rozvážní a znalí; muhuḥ — vždy; na — ne; te — tyto; adhunā — dnes; pidhīyante — jsou zahalené; yathā — tak jako; bhagavati — u Nejvyšší Osobnosti Božství; īśvare — nejvyššího vládce.

Překlad

Učení světci a vaiṣṇavové i dnes opěvují Prahlādovy dobré vlastnosti, ó králi. Tak jako vždy najdeme všechny příznivé vlastnosti u Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, má je věčně i Jeho oddaný Prahlāda Mahārāja.

Význam

Z autoritativních písem víme, že Prahlāda Mahārāja stále žije na Vaikuṇṭhaloce a také v tomto hmotném světě na planetě jménem Sutala. Tato transcendentální schopnost existovat současně na různých místech je dalším rysem Nejvyšší Osobnosti Božství. Goloka eva nivasaty akhilātma-bhūtaḥ — Pán se zjevuje v srdci každého, a přesto zároveň sídlí na své planetě, Goloce Vṛndāvaně. Díky čisté oddané službě získává oddaný téměř stejné vlastnosti, jako má Pán. Obyčejné živé bytosti toho nemohou dosáhnout, ale oddaný může mít stejné přednosti jako Nejvyšší Osobnost Božství; ne v plné míře, ale částečně.