Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.3.17

Verš

śrī-brahmovāca
uttiṣṭhottiṣṭha bhadraṁ te
tapaḥ-siddho ’si kāśyapa
varado ’ham anuprāpto
vriyatām īpsito varaḥ

Synonyma

śrī-brahmā uvāca — Pán Brahmā řekl; uttiṣṭha — prosím vstaň; uttiṣṭha — vstaň; bhadram — štěstí; te — tobě; tapaḥ-siddhaḥ — dokonalý v askezi; asi — jsi; kāśyapa — ó synu Kaśyapy; vara-daḥ — dárce požehnání; aham — já; anuprāptaḥ — dospěl jsem; vriyatām — nechť je dáno; īpsitaḥ — vytoužené; varaḥ — požehnání.

Překlad

Pán Brahmā řekl: Vstaň, synu Kaśyapy Muniho, prosím vstaň. Přeji ti jen samé štěstí! Nyní jsi dosáhl dokonalosti v podstupování askeze, a proto ti mohu dát požehnání. Můžeš mě žádat o cokoliv a já se pokusím tvé přání splnit.

Význam

Śrīla Madhvācārya v této souvislosti cituje ze Skanda Purāṇy, kde stojí, že jelikož se Hiraṇyakaśipu stal oddaným Pána Brahmy, Hiraṇyagarbhy, a podrobil se tvrdé askezi s cílem potěšit ho, je rovněž známý pod jménem Hiraṇyaka. Rākṣasové a démoni uctívají různé polobohy, jako je Pán Brahmā a Pán Śiva, jen aby získali jejich postavení. To jsme již uvedli v předcházejících verších.