Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.3.18

Verš

adrākṣam aham etaṁ te
hṛt-sāraṁ mahad-adbhutam
daṁśa-bhakṣita-dehasya
prāṇā hy asthiṣu śerate

Synonyma

adrākṣam — osobně jsem viděl; aham — já; etam — tuto; te — tvou; hṛt-sāram — schopnost snášet potíže; mahat — velkou; adbhutam — úžasnou; daṁśa-bhakṣita — sežrané červy a mravenci; dehasya — jehož tělo; prāṇāḥ — životní vzduch; hi — skutečně; asthiṣu — v kostech; śerate — přijímá útočiště.

Překlad

Pohled na to, jak snášíš utrpení, ve mně vzbuzuje údiv. Přestože tě požírají a koušou nejrůznější červi a mravenci, udržuješ svůj životní vzduch v oběhu ve svých kostech. To je opravdu úžasné!

Význam

Na příkladu Hiraṇyakaśipua se ukazuje, že duše může žít i v pouhých kostech. Velcí yogīni mohou setrvat v samādhi, pokud jim zůstanou pouhé kosti; dokonce i když jsou jejich těla pohřbena a jejich kůže, morek, krev atd. již byly sežrány. Nedávno jeden archeolog publikoval nálezy, které naznačují, že Pán Kristus byl po svém pohřbení exhumován živý a poté odešel do Kašmíru. Je mnoho příkladů yogīnů, kteří byli v transu pohřbeni a o několik hodin později exhumováni živí a zdraví. Yogī se dokáže udržet naživu v transcendentálním stavu i tehdy, když je pohřben nejen několik dní, ale i mnoho let.