Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.3.19

Verš

naitat pūrvarṣayaś cakrur
na kariṣyanti cāpare
nirambur dhārayet prāṇān
ko vai divya-samāḥ śatam

Synonyma

na — ne; etat — toto; pūrva-ṛṣayaḥ — mudrci narození dříve než ty, jako například Bhṛgu; cakruḥ — dokázali; na — ani; kariṣyanti — vykonají; ca — také; apare — jiní; nirambuḥ — bez pití vody; dhārayet — může udržovat; prāṇān — životní vzduch; kaḥ — kdo; vai — skutečně; divya-samāḥ — nebeských let; śatam — sto.

Překlad

Dokonce ani světci narození před tebou, jako například Bhṛgu, nedokázali podstoupit tak tvrdou askezi a nedokáže to nikdo ani v budoucnosti. Kdo v těchto třech světech je schopen přežít sto nebeských let bez jediného napití vody?

Význam

Je vidět, že yogī může přežít díky yoze mnoho let, i když nevypije ani kapku vody a jeho hrubohmotné tělo pozřeli mravenci a jiný hmyz.