Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.15.18

Verš

santuṣṭaḥ kena vā rājan
na vartetāpi vāriṇā
aupasthya-jaihvya-kārpaṇyād
gṛha-pālāyate janaḥ

Synonyma

santuṣṭaḥ — ten, kdo je vždy spokojený ve svém nitru; kena — proč; — nebo; rājan — ó králi; na — ne; varteta — měl by žít (šťastně); api — dokonce; vāriṇā — z vody; aupasthya — kvůli genitáliím; jaihvya — a jazyku; kārpaṇyāt — z ubohosti či lakomství; gṛha-pālāyate — chová se jako domácí pes; janaḥ — takový člověk.

Překlad

Můj milý králi, člověk spokojený ve svém nitru může být šťastný, i když pouze pije vodu. Pokud je však někdo hnán svými smysly, zvláště jazykem a genitáliemi, musí k jejich uspokojení přijmout úlohu domácího psa.

Význam

Śāstry uvádějí, že brāhmaṇa či kulturní osoba vědomá si Kṛṣṇy nevstoupí do ničích služeb kvůli obživě, a už vůbec ne s cílem uspokojovat smysly. Pravý brāhmaṇa je vždy spokojený. I když nemá co jíst, může se napít vody, a to ho uspokojí. Je to jen otázka praxe. Nyní však bohužel není nikdo vychováván ke spokojenosti plynoucí ze seberealizace. Jak bylo vysvětleno dříve, oddaný je vždy spokojený, protože cítí přítomnost Nadduše ve svém srdci a myslí na Ni dvacet čtyři hodin denně. To je skutečná spokojenost. Oddaný nikdy nepodléhá jazyku a genitáliím, a proto se nikdy nestává obětí zákonů hmotné přírody.