Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.15.16

Verš

santuṣṭasya nirīhasya
svātmārāmasya yat sukham
kutas tat kāma-lobhena
dhāvato ’rthehayā diśaḥ

Synonyma

santuṣṭasya — toho, kdo je naprosto spokojený díky vědomí Kṛṣṇy; nirīhasya — kdo neusiluje o své zaopatření; sva — svého; ātma-ārāmasya — kdo je spokojený ve svém nitru; yat — to; sukham — štěstí; kutaḥ — kde; tat — takové štěstí; kāma-lobhena — puzený chtíčem a chamtivostí; dhāvataḥ — toho, kdo putuje z místa na místo; artha-īhayā — s touhou hromadit bohatství; diśaḥ — na všechny světové strany.

Překlad

Člověk, který je spokojený a spojuje své činnosti s Nejvyšší Osobností Božství sídlící v srdci každého, vychutnává transcendentální štěstí, aniž by usiloval o své zaopatření. Jak může takové štěstí zažít materialista, který puzen chtíčem a chamtivostí putuje na všechny světové strany s touhou hromadit bohatství?