Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.13.37

Verš

anīhaḥ parituṣṭātmā
yadṛcchopanatād aham
no cec chaye bahv-ahāni
mahāhir iva sattvavān

Synonyma

anīhaḥ — bez touhy vlastnit víc; parituṣṭa — velice spokojený; ātmā — sám; yadṛcchā — samo od sebe, beze snahy; upanatāt — tím, co přichází; aham — já; no — ne; cet — jestliže se tak stane; śaye — ležím; bahu — mnoho; ahāni — dní; mahā-ahiḥ — krajta; iva — jako; sattva-vān — přežívající.

Překlad

Nesnažím se nic získat a jsem spokojený se vším, co se samo naskytne. Jestliže nic nedostanu, jsem trpělivý a nevzrušený jako krajta a takto ležím po mnoho dní.

Význam

Každý by se měl naučit odpoutanosti od včel. Ty po troškách sbírají kapky medu a střádají ho ve svém plástu, ale pak někdo přijde, násilím všechen med odebere a nic jim nenechá. Člověk by se tedy od nich měl naučit nepřechovávat více peněz, než kolik potřebuje. A od krajty by se měl naučit setrvávat po mnoho dní na jednom místě bez potravy a jíst, jen když se něco naskytne samo od sebe. Tak učený brāhmaṇa vyložil, co se naučil od dvou tvorů — včely a krajty.