Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.13.11

Verš

atrāpy udāharantīmam
itihāsaṁ purātanam
prahrādasya ca saṁvādaṁ
muner ājagarasya ca

Synonyma

atra — zde; api — třebaže nevyjevený obyčejným očím; udāharanti — učení mudrci uvádějí jako příklad; imam — tuto; itihāsam — událost z dějin; purātanam — prastarou; prahrādasya — Prahlāda; ca — také; saṁvādam — rozhovor; muneḥ — velkého světce; ājagarasya — který jednal jako krajta; ca — také.

Překlad

Učení mudrci v této souvislosti líčí pradávný příběh obsahující rozhovor mezi Prahlādem Mahārājem a velkým světcem, který se živil podobným způsobem jako krajta.

Význam

Světec, se kterým se setkal Prahlāda Mahārāja, žil jako krajta (ājagara-vṛtti). Krajta se nikam nepřemísťuje, celé roky setrvává na jednom místě a žere, co se jí naskytne. Prahlāda Mahārāja se svými společníky potkal tohoto velkého světce a promluvil k němu následovně.