Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.11.32

Verš

vṛttyā sva-bhāva-kṛtayā
vartamānaḥ sva-karma-kṛt
hitvā sva-bhāva-jaṁ karma
śanair nirguṇatām iyāt

Synonyma

vṛttyā — se zaměstnáním; sva-bhāva-kṛtayā — vykonávaným podle kvalit hmotné přírody vlastních dané osobě; vartamānaḥ — existující; sva-karma-kṛt — konající svou práci; hitvā — zříkající se; sva-bhāva-jam — zrozených z kvalit přírody vlastních dané osobě; karma — činností; śanaiḥ — postupně; nirguṇatām — transcendentálního postavení; iyāt — může dosáhnout.

Překlad

Pokud někdo ve svém zaměstnání jedná úměrně svému postavení v rámci kvalit přírody a postupně se těchto činností zřekne, dosáhne stavu niṣkāma.

Význam

Pokud se člověk pozvolna zříká svých povinností a zvyků, které se dědí, a snaží se sloužit Nejvyšší Osobnosti Božství ve svém přirozeném postavení, postupně je schopen se od těchto činností oprostit a dosáhne stavu niṣkāma, osvobození od hmotných tužeb.