Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.10.31

Verš

śrī-nārada uvāca
ity uktvā bhagavān rājaṁs
tataś cāntardadhe hariḥ
adṛśyaḥ sarva-bhūtānāṁ
pūjitaḥ parameṣṭhinā

Synonyma

śrī-nāradaḥ uvāca — Nārada Muni řekl; iti uktvā — když takto promluvil; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; rājan — ó králi Yudhiṣṭhire; tataḥ — z onoho místa; ca — také; antardadhe — zmizel; hariḥ — Pán; adṛśyaḥ — neviditelný; sarva-bhūtānām — všem druhům živých bytostí; pūjitaḥ — uctívaný; parameṣṭhinā — Pánem Brahmou.

Překlad

Nārada Muni pokračoval: Ó králi Yudhiṣṭhire, takto promluvil Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, jehož obyčejná lidská bytost nemůže spatřit, a udělil tak Pánu Brahmovi své pokyny. Poté, uctíván Brahmou, Pán z onoho místa zmizel.