Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.8.34

Verš

vidikṣu dikṣūrdhvam adhaḥ samantād
antar bahir bhagavān nārasiṁhaḥ
prahāpayaḻ loka-bhayaṁ svanena
sva-tejasā grasta-samasta-tejāḥ

Synonyma

vidikṣu — ve všech zákoutích; dikṣu — na všech stranách (východě, západě, severu a jihu); ūrdhvam — nad; adhaḥ — pod; samantāt — všude; antaḥ — uvnitř; bahiḥ — vně; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; nārasiṁhaḥ — v podobě Nṛsiṁhadeva (napůl lva a napůl člověka); prahāpayan — zcela ničící; loka-bhayam — strach ze zvířat, jedu, zbraní, vody, vzduchu, ohně a tak dále; svanena — Svým řevem nebo Svým jménem vysloveným ústy Jeho oddaného Prahlāda Mahārāje; sva-tejasā — Jeho osobní září; grasta — překryté; samasta — všechny ostatní; tejāḥ — vlivy.

Překlad

Prahlāda Mahārāja hlasitě pronášel svaté jméno Pána Nṛsiṁhadeva. Kéž nás Pán Nṛsiṁha, Jenž řve v zájmu Svého oddaného Prahlāda Mahārāje, chrání před veškerým strachem z nebezpečí jedu, zbraní, vody, ohně, vzduchu a podobně, která na všech stranách nastražili silní vůdci. Kéž Pán překryje jejich vliv Svým vlastním transcendentálním vlivem. Kéž nás Nṛsiṁhadeva chrání ze všech stran a ve všech zákoutích, nahoře, dole, uvnitř i vně.