Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.8.17

Verš

sanat-kumāro ’vatu kāmadevād
dhayaśīrṣā māṁ pathi deva-helanāt
devarṣi-varyaḥ puruṣārcanāntarāt
kūrmo harir māṁ nirayād aśeṣāt

Synonyma

sanat-kumāraḥ — velký brahmacārī Sanat-kumāra; avatu — kéž chrání; kāma-devāt — před Amorem či chtivou touhou; haya-śīrṣā — Pán Hayagrīva, inkarnace Pána s koňskou hlavou; mām — mě; pathi — na cestě; deva-helanāt — před opomenutím vzdát uctivé poklony brāhmaṇům, vaiṣṇavům a Nejvyššímu Pánu; devarṣi-varyaḥ — nejlepší ze svatých mudrců, Nārada; puruṣa-arcana-antarāt — před přestupky při uctívání Božstev; kūrmaḥ — Pán Kūrma, Želva; hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; mām — mě; nirayāt — před peklem; aśeṣāt — neomezeným.

Překlad

Kéž mě Sanat-kumāra chrání před chtivými touhami. Kéž mě Pán Hayagrīva chrání, abych neopomněl vzdát uctivé poklony Nejvyššímu Pánu, když zahajuji nějakou příznivou činnost. Kéž mě Devarṣi Nārada chrání, abych se nedopouštěl přestupků při uctívání Božstev, a kéž mě Pán Kūrma, Želva, chrání před poklesnutím na nesčetné pekelné planety.

Význam

Každý má velice silné chtivé touhy, které jsou tou největší překážkou ve vykonávání oddané služby. Těm, jež chtivé touhy nepříjemně ovlivňují, se proto doporučuje přijmout útočiště u Sanat-kumāry, velkého oddaného-brahmacārīna. Nārada Muni, který učí arcanu, je autorem Nārada-pañcarātry, jež předepisuje usměrňující zásady pro uctívání Božstev. Každý, kdo uctívá Božstva — ať už doma či v chrámu — se má neustále ucházet o milost Devarṣiho Nārady, aby se během uctívání vyhnul třiceti dvěma přestupkům. Přestupky při uctívání Božstev uvádí Nektar oddanosti.