Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.8.15

Verš

rakṣatv asau mādhvani yajña-kalpaḥ
sva-daṁṣṭrayonnīta-dharo varāhaḥ
rāmo ’dri-kūṭeṣv atha vipravāse
salakṣmaṇo ’vyād bharatāgrajo ’smān

Synonyma

rakṣatu — kéž Pán chrání; asau — ten; — mě; adhvani — na ulici; yajña-kalpaḥ — který je nalézán prostřednictvím obřadů; sva-daṁṣṭrayā — Svým klem; unnīta — vyzdvihl; dharaḥ — planetu Zemi; varāhaḥ — Pán Kanec; rāmaḥ — Pán Rāma; adri-kūṭeṣu — na vrcholcích hor; atha — potom; vipravāse — v cizích zemích; sa-lakṣmaṇaḥ — se Svým bratrem Lakṣmaṇem; avyāt — kéž chrání; bharata-agrajaḥ — starší bratr Mahārāje Bharaty; asmān — nás.

Překlad

Nejvyšší nezničitelný Pán je nalézán prostřednictvím obřadů, a proto je známý jako Yajñeśvara. Ve Své inkarnaci Pána Kance vyzdvihl planetu Zemi z vody na dně vesmíru a nesl ji na Svých špičatých klech. Kéž mě tento Pán chrání před lotry na ulici. Kéž mě Paraśurāma chrání na vrcholcích hor a kéž mě starší bratr Bharaty, Pán Rāmacandra, společně se Svým bratrem Lakṣmaṇem chrání v cizích zemích.

Význam

Existují tři Rāmové. Jedním Rāmou je Paraśurāma (Jāmadāgnya), dalším je Pán Rāmacandra a třetím je Pán Balarāma. V tomto verši označují slova rāmo 'dri-kūṭeṣv atha Pána Paraśurāmu. Bratrem Bharaty Mahārāje a Lakṣmaṇa je Pán Rāmacandra.