Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.4.40

Verš

rūpaṁ tan mahad-āścaryaṁ
vicakṣyāgata-sādhvasaḥ
nanāma daṇḍavad bhūmau
prahṛṣṭātmā prajāpatiḥ

Synonyma

rūpam — transcendentální podobu; tat — tu; mahat-āścaryam — nanejvýš úžasnou; vicakṣya — když viděl; āgata-sādhvasaḥ — zpočátku se bál; nanāma — složil poklony; daṇḍa-vat — jako tyč; bhūmau — na zem; prahṛṣṭa-ātmā — potěšený na těle, v mysli i na duši; prajāpatiḥ — Prajāpati jménem Dakṣa.

Překlad

Když Prajāpati Dakṣa spatřil úžasnou a zářící podobu Nejvyšší Osobnosti Božství, zpočátku se bál, ale pak se velice zaradoval, že vidí Pána, a padl na zem jako tyč (daṇḍavat), aby Mu vzdal úctu.