Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.3.9

Verš

nīyamānaṁ tavādeśād
asmābhir yātanā-gṛhān
vyāmocayan pātakinaṁ
chittvā pāśān prasahya te

Synonyma

nīyamānam — vedeného; tava ādeśāt — na tvůj příkaz; asmābhiḥ — námi; yātanā-gṛhān — do mučíren, na pekelné planety; vyāmocayan — osvobodili; pātakinam — hříšného Ajāmila; chittvā — když přesekali; pāśān — provazy; prasahya — násilím; te — oni.

Překlad

Na tvůj pokyn jsme odváděli hříšného Ajāmila na pekelné planety, když tyto krásné osoby ze Siddhaloky násilím přesekaly uzly na provazech, jimiž byl spoután.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura poznamenává, že Yamadūtové chtěli přivést Viṣṇudūty před Yamarāje. Kdyby Yamarāja mohl Viṣṇudūty potrestat, Yamadūtové by byli spokojeni.