Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.3.10

Verš

tāṁs te veditum icchāmo
yadi no manyase kṣamam
nārāyaṇety abhihite
mā bhair ity āyayur drutam

Synonyma

tān — o nich; te — od tebe; veditum — vědět; icchāmaḥ — přejeme si; yadi — jestliže; naḥ — pro nás; manyase — myslíš; kṣamam — vhodné; nārāyaṇa — Nārāyaṇa; iti — takto; abhihite — pronášené; — ne; bhaiḥ — měj strach; iti — takto; āyayuḥ — dospěli; drutam — velmi brzy.

Překlad

Jakmile hříšný Ajāmila pronesl jméno Nārāyaṇa, okamžitě se objevili tito čtyři krásní muži a uklidnili ho slovy: “Neměj strach, neměj strach.” Přejeme si, abys nám o nich něco řekl, ó pane. Pokud si myslíš, že jsme schopni jim porozumět, popiš nám laskavě, kdo jsou.

Význam

Služebníci Yamarāje byli velice zarmouceni porážkou, kterou utrpěli od Viṣṇudūtů, a chtěli je předvést před svého pána a pokud možno potrestat. V opačném případě si přáli spáchat sebevraždu. Než se však rozhodli pro jedno či druhé, chtěli, aby je o Viṣṇudūtech informoval Yamarāja, který je také vševědoucí.