Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.3.8

Verš

tasya te vihito daṇḍo
na loke vartate ’dhunā
caturbhir adbhutaiḥ siddhair
ājñā te vipralambhitā

Synonyma

tasya — vlivu; te — tebe; vihitaḥ — nařízený; daṇḍaḥ — trest; na — ne; loke — v tomto světě; vartate — existuje; adhunā — nyní; caturbhiḥ — čtyřmi; adbhutaiḥ — úžasnými; siddhaiḥ — dokonalými osobami; ājñā — příkaz; te — tvůj; vipralambhitā — překonaný.

Překlad

Nyní však vidíme, že trest, který jsi nařídil z pozice své autority, již neplatí, neboť tvůj příkaz zrušily čtyři úžasné a dokonalé osoby.

Význam

Yamadūtové se domnívali, že Yamarāja je jediným vládcem spravedlnosti. Byli plně přesvědčeni, že vykonání jeho rozsudku nikdo nemůže zabránit, ale nyní — k jejich údivu — jeho nařízení zrušily čtyři úžasné osoby ze Siddhaloky.