Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.3.7

Verš

atas tvam eko bhūtānāṁ
seśvarāṇām adhīśvaraḥ
śāstā daṇḍa-dharo nṝṇāṁ
śubhāśubha-vivecanaḥ

Synonyma

ataḥ — jako takový; tvam — ty; ekaḥ — jeden; bhūtānām — všech živých bytostí; sa-īśvarāṇām — včetně všech polobohů; adhīśvaraḥ — nejvyšší pán; śāstā — nejvyšší vládce; daṇḍa-dharaḥ — nejvyšší autorita na vynášení trestu; nṝṇām — lidské společnosti; śubha-aśubha-vivecanaḥ — který rozlišuje mezi tím, co je příznivé a co nepříznivé.

Překlad

Nejvyšší soudce musí být pouze jeden; nemůže jich být mnoho. Mysleli jsme si, že ty jsi ten nejvyšší soudce a že se tvá pravomoc vztahuje i na polobohy. Měli jsme za to, že jsi pánem všech živých bytostí a nejvyšší autoritou, která rozlišuje mezi zbožnými a bezbožnými činnostmi všech lidí.