Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.3.6

Verš

kintu śāstṛ-bahutve syād
bahūnām iha karmiṇām
śāstṛtvam upacāro hi
yathā maṇḍala-vartinām

Synonyma

kintu — ale; śāstṛ — vládců či soudců; bahutve — v množství; syāt — může být; bahūnām — mnoha; iha — v tomto světě; karmiṇām — těch, kdo konají činy; śāstṛtvam — oblastní řízení; upacāraḥ — správa; hi — vskutku; yathā — stejně jako; maṇḍala-vartinām — hlavních osob v jednotlivých oblastech.

Překlad

Yamadūtové pokračovali: Jelikož je mnoho různých karmīch neboli konatelů, mohou je soudit různí soudci či vládci, ale stejně jako různým podřízeným panovníkům vládne jeden ústřední panovník, musí existovat jeden nejvyšší vládce, který všechny soudce řídí.

Význam

Ve vládě může být mnoho ministrů, kteří zajišťují spravedlnost různým osobám, ale zákon musí být jeden, a tento ústřední zákon musí platit pro každého. Yamadūtové si nedovedli představit, že by dva soudci vynesli ve stejném případě různé rozsudky, a proto chtěli vědět, kdo je ústředním soudcem. Byli si jisti tím, že Ajāmila je velice hříšný člověk, ale přestože ho chtěl Yamarāja potrestat, Viṣṇudūtové ho zprostili viny. To byla matoucí situace. Yamadūtové tedy chtěli, aby Yamarāja vše vyjasnil.