Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.3.18

Verš

bhūtāni viṣṇoḥ sura-pūjitāni
durdarśa-liṅgāni mahādbhutāni
rakṣanti tad-bhaktimataḥ parebhyo
mattaś ca martyān atha sarvataś ca

Synonyma

bhūtāni — živé bytosti nebo služebníci; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; sura-pūjitāni — jež uctívají polobozi; durdarśa-liṅgāni — s podobami, které není snadné vidět; mahā-adbhutāni — nanejvýš úžasné; rakṣanti — chrání; tat-bhakti-mataḥ — oddané Pána; parebhyaḥ — před nepřáteli; mattaḥ — přede mnou (Yamarājem) a mými posly; ca — a; martyān — lidské bytosti; atha — takto; sarvataḥ — před vším; ca — a.

Překlad

Poslové Pána Viṣṇua, kteří jsou uctíváni dokonce i polobohy, mají úžasné tělesné rysy — stejné jako Viṣṇu — a je velmi vzácné je spatřit. Viṣṇudūtové ochraňují oddané Pána před nepřáteli, závistivými osobami, dokonce i před mou pravomocí, a také před přírodními pohromami.

Význam

Yamarāja specificky popsal vlastnosti Viṣṇudūtů, aby své služebníky přesvědčil, že jim nemají závidět. Upozornil Yamadūty, že Viṣṇudūtům se uctivě klaní i polobozi a že jsou neustále připraveni chránit oddané Pána před nepřáteli, přírodními pohromami a všemi nebezpečnými situacemi v tomto hmotném světě. Členové Společnosti pro vědomí Kṛṣṇy se někdy obávají hrozící světové války a ptají se, co by se s nimi stalo, kdyby k ní skutečně došlo. Ať už se ocitnou v jakémkoliv nebezpečí, vždy by měli mít důvěru, že Viṣṇudūtové nebo Nejvyšší Osobnost Božství je ochrání; jak potvrzuje Bhagavad-gītā (kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati). Hmotné nebezpečí není určeno pro oddané. To také potvrzuje Śrīmad-Bhāgavatam. Padaṁ padaṁ yad vipadāṁ na teṣām — v tomto hmotném světě číhají různá nebezpečí na každém kroku, ale nikoliv na oddané, kteří se zcela odevzdali lotosovým nohám Pána. Čistí oddaní Pána Viṣṇua si mohou být jisti, že je Pán ochrání, a dokud jsou v hmotném světě, měli by se naplno zaměstnat oddanou službou a šířit hnutí Hare Kṛṣṇa, které je hnutím Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Pána Śrī Kṛṣṇy.