Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.2.29

Verš

so ’haṁ vyaktaṁ patiṣyāmi
narake bhṛśa-dāruṇe
dharma-ghnāḥ kāmino yatra
vindanti yama-yātanāḥ

Synonyma

saḥ — taková osoba; aham — já; vyaktam — nyní je jasné; patiṣyāmi — poklesnu; narake — do pekla; bhṛśa-dāruṇe — hrozného; dharma-ghnāḥ — ti, kdo porušují náboženské zásady; kāminaḥ — kdo jsou tolik posedlí chtíčem; yatra — kde; vindanti — podstupují; yama-yātanāḥ — utrpení uložené Yamarājem.

Překlad

Nyní je jasné, že za takové činy musí být hříšník jako já uvržen do pekelných podmínek určených pro ty, kdo porušovali náboženské zásady, a zakoušet nesmírné utrpení.