Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.19.9

Verš

śriyaṁ viṣṇuṁ ca varadāv
āśiṣāṁ prabhavāv ubhau
bhaktyā sampūjayen nityaṁ
yadīcchet sarva-sampadaḥ

Synonyma

śriyam — bohyni štěstí; viṣṇum — Pána Viṣṇua; ca — a; vara-dau — dárce požehnání; āśiṣām — požehnání; prabhavau — zdroje; ubhau — oba; bhaktyā — s oddaností; sampūjayet — má uctívat; nityam — každý den; yadi — jestliže; icchet — chce; sarva — veškeré; sampadaḥ — bohatství.

Překlad

Chce-li člověk získat veškeré bohatství, musí se každý den věnovat uctívání Pána Viṣṇua s Jeho manželkou, Lakṣmī. S velkou oddaností Ho má uctívat výše uvedenou metodou. Pán Viṣṇu a bohyně štěstí jsou nesmírně mocným párem. Jsou to dárci všech požehnání a zdroje všeho štěstí. Každý je proto povinen uctívat Lakṣmī-Nārāyaṇa.

Význam

Lakṣmī-Nārāyaṇa — Pán Viṣṇu a matka Lakṣmī — neustále sídlí v srdci každého (īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati). Neoddaní však nechápou, že Pán Viṣṇu se Svou věčnou manželkou Lakṣmī setrvává v srdcích všech živých bytostí, a proto nejsou obdařeni Viṣṇuovým bohatstvím. Lidé nemající zábrany někdy nazývají chudého člověka daridra-nārāyaṇem, “chudým Nārāyaṇem”. To je vrcholně nevědecké. Pán Viṣṇu a Lakṣmī vždy sídlí v srdci každého, ale to neznamená, že každý je Nārāyaṇa; zvláště ne ti, kdo jsou chudí. Používat tento termín ve spojení s Nārāyaṇem je nanejvýš odporné. Nārāyaṇa nikdy nezchudne, a proto Ho nelze nikdy nazvat daridra-nārāyaṇa. I když je nepochybné, že sídlí v srdci každého, není chudý ani zámožný. Jedině lidé, kteří nemají žádné zábrany a neznají Jeho bohatství, se Ho snaží poznamenat chudobou.