Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.19.10

Verš

praṇamed daṇḍavad bhūmau
bhakti-prahveṇa cetasā
daśa-vāraṁ japen mantraṁ
tataḥ stotram udīrayet

Synonyma

praṇamet — má vzdát poklony; daṇḍa-vat — jako tyč; bhūmau — na zem; bhakti — prostřednictvím oddanosti; prahveṇa — s pokornou; cetasā — myslí; daśa-vāram — desetkrát; japet — má pronést; mantram — mantru; tataḥ — potom; stotram — modlitbu; udīrayet — má recitovat.

Překlad

Člověk má Pánu vzdávat poklony s myslí pokornou díky oddanosti. Má desetkrát zopakovat výše uvedenou mantru a přitom skládat daṇḍavaty padnutím na zem jako tyč. Poté má přednést následující modlitbu.