Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.19.14

Verš

yathā yuvāṁ tri-lokasya
varadau parameṣṭhinau
tathā ma uttamaśloka
santu satyā mahāśiṣaḥ

Synonyma

yathā — jelikož; yuvām — vy oba; tri-lokasya — tří světů; vara-dau — dárci požehnání; parame-ṣṭhinau — nejvyšší vládci; tathā — proto; me — moje; uttama-śloka — ó Pane, který jsi opěvován vznešenými verši; santu — kéž se stanou; satyāḥ — splněné; mahā-āśiṣaḥ — velké touhy.

Překlad

Oba jste nejvyššími vládci a dobrodinci tří světů. Kéž se proto Tvou milostí, můj Pane, Uttamaśloko, splní mé touhy.