Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.18.43

Verš

pratiśrutaṁ dadāmīti
vacas tan na mṛṣā bhavet
vadhaṁ nārhati cendro ’pi
tatredam upakalpate

Synonyma

pratiśrutam — slíbené; dadāmi — dám; iti — takto; vacaḥ — prohlášení; tat — to; na — ne; mṛṣā — nepravdivé; bhavet — může být; vadham — zabití; na — ne; arhati — je vhodné; ca — a; indraḥ — Indra; api — také; tatra — v té souvislosti; idam — toto; upakalpate — je vhodné.

Překlad

Slíbil jsem, že jí dám požehnání, a tento slib nemohu porušit, ale Indra si nezaslouží být zabit. Řešení, které mám, je za těchto okolností zcela vhodné.

Význam

Kaśyapa Muni usoudil: “Diti chce mít syna, který dokáže zabít Indru, protože je to koneckonců žena a není příliš inteligentní. Vychovám ji takovým způsobem, aby přestala myslet na to, jak zabít Indru, a stala se vaiṣṇavou, oddaným Kṛṣṇy. Přistoupí-li na dodržování pravidel vaiṣṇavských zásad, nitro jejího srdce se jistě očistí.” Ceto-darpaṇa-mārjanam. To je proces oddané služby. Dodržováním zásad oddané služby ve vědomí Kṛṣṇy se může očistit každý, neboť vědomí Kṛṣṇy je tak mocné, že dokáže očistit i tu nejznečištěnější třídu lidí a změnit je v prvotřídní vaiṣṇavy. To je cíl hnutí Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Narottama dāsa Ṭhākura říká:

vrajendra-nandana yei,

śacī-suta haila sei,
balarāma ha-ila nitāi
dīna-hīna yata chila,

hari-nāme uddhārila,
ta'ra sākṣī jagāi-mādhāi

Śrī Caitanya Mahāprabhu se v této Kali-yuze zjevil zvláště proto, aby vysvobodil pokleslé duše, které neustále plánují něco, co jim přinese hmotný požitek. Dal lidem tohoto věku výhodu, že mohou zpívat Hare Kṛṣṇa mantru a tak se zcela očistit, zbavit se všeho hmotného znečištění. Jakmile se člověk stane čistým vaiṣṇavou, transcenduje všechna hmotná pojetí života. Kaśyapa Muni se tedy pokusil změnit svou ženu ve vaiṣṇavī, aby se vzdala myšlenky na zabití Indry. Chtěl, aby se ona i její synové očistili a mohli se tak stát čistými vaiṣṇavy. Někdy se samozřejmě stane, že se člověk praktikující tento proces odchýlí od vaiṣṇavských zásad, a existuje nebezpečí, že může poklesnout, ale Kaśyapa Muni myslel na to, že i když někdo při dodržování vaiṣṇavských zásad poklesne, přesto nic neztratí. I pokleslý vaiṣṇava má nárok na lepší výsledky, jak potvrzuje Bhagavad-gītā. Svalpam apy asya dharmasya trāyate mahato bhayāt—i malá praxe v dodržování vaiṣṇavských zásad může člověka zachránit před největším nebezpečím hmotné existence. Kaśyapa Muni tedy plánoval, že svou manželku Diti poučí, aby se stala vaiṣṇavou, neboť chtěl Indrovi zachránit život.