Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.18.27-28

Verš

iti bhāvena sā bhartur
ācacārāsakṛt priyam
śuśrūṣayānurāgeṇa
praśrayeṇa damena ca
bhaktyā paramayā rājan
manojñair valgu-bhāṣitaiḥ
mano jagrāha bhāva-jñā
sasmitāpāṅga-vīkṣaṇaiḥ

Synonyma

iti — takto; bhāvena — se záměrem; — ona; bhartuḥ — manžela; ācacāra — vykonávala; asakṛt — neustále; priyam — příjemné činnosti; śuśrūṣayā — službou; anurāgeṇa — láskou; praśrayeṇa — pokorou; damena — sebeovládáním; ca — také; bhaktyā — oddaností; paramayā — velkou; rājan — ó králi; manojñaiḥ — okouzlujícími; valgu-bhāṣitaiḥ — sladkými slovy; manaḥ — jeho mysl; jagrāha — podmanila si; bhāva-jñā — znající jeho povahu; sa-smita — s úsměvem; apāṅga-vīkṣaṇaiḥ — tím, že pohlížela.

Překlad

S těmito myšlenkami (s touhou mít syna, který by zabil Indru) začala Diti jednat tak, aby neustále uspokojovala Kaśyapu svým příjemným chováním. Ó králi, příkazy, které od něho dostala, plnila vždy věrně, přesně tak, jak si přál. Svou službou, láskou, pokorou a sebeovládáním, sladkými slovy určenými k jeho potěšení, úsměvy a pohledy, které na něho upírala, si získala a podmanila jeho mysl.

Význam

Když si chce žena získat přízeň svého manžela a zajistit si jeho věrnost, musí se ho snažit ve všech ohledech potěšit. Je-li muž se svou manželkou spokojený, žena může získat všechny nezbytné potřeby, ozdoby a plné uspokojení smyslů. To zde naznačuje chování Diti.