Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.18.26

Verš

āśāsānasya tasyedaṁ
dhruvam unnaddha-cetasaḥ
mada-śoṣaka indrasya
bhūyād yena suto hi me

Synonyma

āśāsānasya — myslí si; tasya — jeho; idam — toto (tělo); dhruvam — věčné; unnaddha-cetasaḥ — jehož mysl se vymyká kontrole; mada-śoṣakaḥ — který dokáže odstranit šílenství; indrasya — Indry; bhūyāt — kéž je; yena — prostřednictvím čeho; sutaḥ — syn; hi — jistě; me — můj.

Překlad

Diti uvažovala: Indra si myslí, že jeho tělo je věčné, a jedná nezřízeným způsobem. Přeji si proto mít syna, který dokáže odstranit Indrovo šílenství. Kéž najdu prostředky, které mi k tomu dopomohou.

Význam

Toho, kdo setrvává v tělesném pojetí života, śāstry přirovnávají ke zvířatům, jako jsou krávy a osli. Diti chtěla potrestat Indru, který se začal chovat jako nízké zvíře.