Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.16.60

Verš

sukhāya duḥkha-mokṣāya
kurvāte dampatī kriyāḥ
tato ’nivṛttir aprāptir
duḥkhasya ca sukhasya ca

Synonyma

sukhāya — pro štěstí; duḥkha-mokṣāya — pro úlevu od neštěstí; kurvāte — vykonávají; dam-patī — manželka a manžel; kriyāḥ — činnosti; tataḥ — z toho; anivṛttiḥ — žádné ukončení; aprāptiḥ — žádné dosažení; duḥkhasya — neštěstí; ca — také; sukhasya — štěstí; ca — také.

Překlad

Muž a žena jako manželé společně plánují, jak dosáhnout štěstí a zmírnit neštěstí, a spolupracují mnoha způsoby, ale jelikož jsou jejich činnosti plné tužeb, nestávají se nikdy zdrojem štěstí a nikdy nezmenšují utrpení. Jsou naopak příčinou velkého neštěstí.