Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.16.59

Verš

smṛtvehāyāṁ parikleśaṁ
tataḥ phala-viparyayam
abhayaṁ cāpy anīhāyāṁ
saṅkalpād viramet kaviḥ

Synonyma

smṛtvā — vzpomínající; īhāyām — na poli plodonosných činností; parikleśam — mrhání energií a podmínky plné utrpení; tataḥ — z toho; phala-viparyayam — opak vytouženého výsledku; abhayam — nebojácnost; ca — také; api — vskutku; anīhāyām — bez touhy po plodech; saṅkalpāt — od hmotné touhy; viramet — má upustit; kaviḥ — ten, kdo je pokročilý v poznání.

Překlad

Inteligentní člověk, který má na paměti velké strádání zakoušené na poli činností vykonávaných pro jejich plody a také to, jak jsou získané výsledky — ať už z hmotných činností nebo plodonosných činností doporučených ve védské literatuře — pravým opakem původních přání, má upustit od touhy po plodonosném jednání, neboť takovou snahou nelze dosáhnout konečného životního cíle. Pokud někdo naproti tomu jedná, aniž by toužil po plodech — zaměstnává se oddanou službou — může dosáhnout nejvyššího cíle života společně s vysvobozením ze strastiplných podmínek. Když toto člověk zváží, měl by se vzdát hmotných tužeb.