Skip to main content

Synonyma

na viramet
nesmí skončit — Śrīmad-bhāgavatam 10.73.15
viramet
může přestat — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.26
má upustit — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.59
přestává — Śrīmad-bhāgavatam 7.12.10
je třeba ukončit hmotnou existenci — Śrīmad-bhāgavatam 7.12.31
musí zcela upustit od hmotných činností — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.44
mĕl by být odpoutaný — Śrīmad-bhāgavatam 11.18.26

Filter by hierarchy