Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.16.12

Verš

śrī-bādarāyaṇir uvāca
ity udīrya gato jīvo
jñātayas tasya te tadā
vismitā mumucuḥ śokaṁ
chittvātma-sneha-śṛṅkhalām

Synonyma

śrī-bādarāyaṇiḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; iti — takto; udīrya — když promluvila; gataḥ — odešla; jīvaḥ — živá bytost (která se zjevila jako syn Mahārāje Citraketua); jñātayaḥ — příbuzní a členové rodiny; tasya — její; te — oni; tadā — tehdy; vismitāḥ — užaslí; mumucuḥ — vzdali se; śokam — nářku; chittvā — když přetrhali; ātma-sneha — citové náklonnosti vytvořené vztahem; śṛṅkhalām — železné okovy.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Když podmíněná duše (jīva) v podobě syna Mahārāje Citraketua takto promluvila a potom odešla, Citraketu a všichni ostatní příbuzní mrtvého syna žasli. Přetrhali okovy citové náklonnosti vytvořené vztahem s ním a zanechali svého nářku.