Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.13.1

Verš

śrī-śuka uvāca
vṛtre hate trayo lokā
vinā śakreṇa bhūrida
sapālā hy abhavan sadyo
vijvarā nirvṛtendriyāḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; vṛtre hate — když byl Vṛtrāsura zabit; trayaḥ lokāḥ — tři planetární systémy (vyšší, střední a nižší); vinā — kromě; śakreṇa — Indry, kterého také nazývají Śakra; bhūri-da — ó Mahārāji Parīkṣite, dárce velkých milodarů; sa-pālāḥ — společně s vládci různých planet; hi — vskutku; abhavan — staly se; sadyaḥ — okamžitě; vijvarāḥ — beze strachu ze smrti; nirvṛta — velice spokojené; indriyāḥ — jejichž smysly.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Ó králi Parīkṣite, jenž jsi tak ochotný rozdávat milodary, když byl Vṛtrāsura zabit, všechna vládnoucí božstva a všichni ostatní ve třech planetárních systémech byli okamžitě uspokojeni a zbaveni strastí — všichni až na Indru.