Skip to main content

Synonyma

artha-dā
prospěšné — Śrīmad-bhāgavatam 7.14.40
sukha-da-artha
význam, který je radost přijmout — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.29
bhūri-da
ó Mahārāji Parīkṣite, dárce velkých milodarů — Śrīmad-bhāgavatam 6.13.1
ó nanejvýš velkodušný Uddhavo — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.40
ó velkodušný Uddhavo — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.10
bhūri-dā
nejvelkodušnější — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.14, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.14
māna-da
ó Kardamo (ten, kdo vzdává úctu druhým) — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.12
ó ctihodný — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.30
ó králi Parīkṣite, který prokazuješ úctu každému — Śrīmad-bhāgavatam 6.18.56
ó ty, který ctíš každého hosta — Śrīmad-bhāgavatam 9.14.21
ó ty, jenž vzdáváš úctu — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.64
ó velkodušný Pane. — Śrīmad-bhāgavatam 11.27.3-4
uctivý — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.78-80
prokazující úctu druhým — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.237
vara-da-ṛṣabham
je třeba meditovat o největším dárci požehnání. — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.51
śaraṇa-da
který poskytuješ ochranu — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.28
věčný dárce útočiště — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.56
ó můj Pane, nejvyšší útočiště všech — Śrīmad-bhāgavatam 8.23.7
vara-da
ó nejvyšší dobrodinče — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.29
ó dárce požehnání — Śrīmad-bhāgavatam 10.31.2
ze všech dárců požehnání — Śrīmad-bhāgavatam 12.10.19
vara-da-īśvarāt
od Nejvyšší Osobnosti Božství, nejvyššího dárce požehnání — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.23
vara-da-ṛṣabha
ó nejmocnější ze všech, kdo dávají požehnání — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.36
vara-da-rāṭ
nejlepší ze všech, kdo jsou schopni dávat požehnání — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.37-38
viṣa-da
jedovaté — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.5
da
ó dárce — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.57
jala-da
jako mrak — Śrīmad-bhāgavatam 10.55.27-28
dhana-da
pokladníka polobohů, Pána Kuvery — Śrīmad-bhāgavatam 10.34.25
ārti-da
jež vytváří utrpení — Śrīmad-bhāgavatam 11.25.28
nitya-dā
ten, který bez ustání dodává — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.4-5
siddhi-dā
dává dokonalost — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.32
vṛtti-dā
který si opatřuje obživu bez námahy. — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.15