Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.12.21

Verš

khalv idaṁ mahad āścaryaṁ
yad rajaḥ-prakṛtes tava
vāsudeve bhagavati
sattvātmani dṛḍhā matiḥ

Synonyma

khalu — vskutku; idam — toto; mahat āścaryam — velký div; yat — co; rajaḥ — ovlivněná kvalitou vášně; prakṛteḥ — jehož povaha; tava — tebe; vāsudeve — v Pánu Kṛṣṇovi; bhagavati — Nejvyšší Osobnosti Božství; sattva-ātmani — Jenž je na úrovni čistého dobra; dṛḍhā — pevné; matiḥ — vědomí.

Překlad

Ó Vṛtrāsuro, démony obvykle ovládá kvalita vášně. Proto je velice udivující, že i když jsi démon, přijal jsi mentalitu oddaného a upřel svou mysl na Nejvyšší Osobnost Božství, Vāsudeva, Jenž je vždy na úrovni čistého dobra.

Význam

Král Indra se divil, jak mohl Vṛtrāsura dosáhnout postavení vznešeného oddaného. V případě Prahlāda Mahārāje došlo k tomu, že ho zasvětil Nārada Muni, a proto se mohl stát velkým oddaným, i když se narodil v rodině démonů. U Vṛtrāsury však Indra nemohl takové příčiny nalézt. Proto žasl nad tím, že Vṛtrāsura byl tak vznešený oddaný, že dokázal bez odchýlení upírat svou mysl na lotosové nohy Pána Kṛṣṇy, Vāsudeva.