Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.10.5

Verš

śrī-devā ūcuḥ
kiṁ nu tad dustyajaṁ brahman
puṁsāṁ bhūtānukampinām
bhavad-vidhānāṁ mahatāṁ
puṇya-ślokeḍya-karmaṇām

Synonyma

śrī-devāḥ ūcuḥ — polobozi řekli; kim — co; nu — vskutku; tat — to; dustyajam — čeho je obtížné se vzdát; brahman — ó vznešený brāhmaṇo; puṁsām — osob; bhūta-anukampinām — které mají velký soucit s trpícími živými bytostmi; bhavat-vidhānām — jako jsi ty; mahatām — které jsou velkými osobnostmi; puṇya-śloka-īḍya-karmaṇām — jejichž zbožné činnosti velebí všechny velké duše.

Překlad

Polobozi odpověděli: Ó vznešený brāhmaṇo, zbožné osoby, jako jsi ty, jejichž činnosti jsou hodné chvály, jsou velice laskavé a přívětivé ke všem lidem. Co by takové zbožné duše nemohly dát pro dobro druhých? Mohou dát vše, včetně svých vlastních těl.