Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.3.6

Verš

parijanānurāga-viracita-śabala-saṁśabda-salila-sita-kisalaya-tulasikā-dūrvāṅkurair api sambhṛtayā saparyayā kila parama parituṣyasi.

Synonyma

parijana — Tvými služebníky; anurāga — ve velké extázi; viracita — vykonávané; śabala — s třesoucím se hlasem; saṁśabda — s modlitbami; salila — voda; sita-kisalaya — větvičky s mladými lístky; tulasikā — lístky tulasī; dūrvā-aṅkuraiḥ — a s čerstvě vyrostlou trávou; api — také; sambhṛtayā — vykonaným; saparyayā — uctíváním; kila — vskutku; parama — ó Nejvyšší Pane; parituṣyasi — jsi uspokojen.

Překlad

Ó Nejvyšší Pane, jsi v každém ohledu úplný. Jsi jistě velice spokojený, když se k Tobě Tvoji oddaní modlí chvějícím se hlasem a v extázi Ti přinášejí lístky tulasī, vodu, větvičky s mladými lístky a čerstvě vyrostlou trávu. To Tě nepochybně uspokojuje.

Význam

K uspokojení Nejvyšší Osobnosti Božství člověk nepotřebuje velký majetek, vzdělání či bohatství. Je-li plně pohroužený v lásce a extázi, stačí, když obětuje květ a trochu vody. Jak uvádí Bhagavad-gītā: patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ yo me bhaktyā prayacchati — “Jestliže Mi někdo obětuje s láskou a oddaností lístek, květ, ovoce nebo vodu, přijmu to.” (Bg. 9.26)

Nejvyššího Pána může potěšit jedině oddaná služba; proto je zde řečeno, že Pán je uspokojen oddaností a ničím jiným. Hari-bhakti-vilāsa uvádí citát z Gautamīya-tantry:

tulasī-dala-mātreṇa
jalasya culukena vā
vikrīṇīte svam ātmānaṁ
bhaktebhyo bhakta-vatsalaḥ

“Śrī Kṛṣṇa, Jenž má nesmírně rád Své oddané, se prodává oddanému, který Mu nabízí pouhý lístek tulasī a plnou dlaň vody.” Nejvyšší Pán je ke Svému oddanému tak bezpříčinně milostivý, že i ten nejchudší člověk Mu může s oddaností obětovat trochu vody a květ, a tak Ho potěšit. To je projev Pánových láskyplných vztahů ke Svým oddaným.