Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.24.2

Verš

yad adas taraṇer maṇḍalaṁ pratapatas tad vistarato yojanāyutam ācakṣate dvādaśa-sahasraṁ somasya trayodaśa-sahasraṁ rāhor yaḥ parvaṇi tad-vyavadhāna-kṛd vairānubandhaḥ sūryā-candramasāv abhidhāvati.

Synonyma

yat — které; adaḥ — to; taraṇeḥ — Slunce; maṇḍalam — koule; pratapataḥ — jež neustále šíří teplo; tat — ta; vistarataḥ — z hlediska šířky; yojana — vzdálenost 12,8 kilometrů; ayutam — deset tisíc; ācakṣate — uvádějí; dvādaśa-sahasram20 000 yojanů (256 000 km); somasya — Měsíce; trayodaśa — třicet; sahasram — jeden tisíc; rāhoḥ — planety Rāhu; yaḥ — která; parvaṇi — občas; tat-vyavadhāna-kṛt — který bránil Slunci a Měsíci během rozdávání nektaru; vaira-anubandhaḥ — jenž chová nepřátelské úmysly; sūryā — Slunce; candramasau — a Měsíc; abhidhāvati — pronásleduje je za úplňku a novu.

Překlad

Slunce, které je zdrojem tepla, je široké 10 000 yojanů (128 000 kilometrů), Měsíc je široký 20 000 yojanů (256 000 kilometrů) a Rāhu 30 000 yojanů (384 000 kilometrů). Když byl kdysi rozdáván nektar, Rāhu se snažil vyvolat mezi Sluncem a Měsícem roztržku tím, že se mezi ně vetřel. K oběma se chová nepřátelsky, a proto se za úplňku a novu vždy snaží zakrýt sluneční a měsíční svit.

Význam

Zde je řečeno, že Slunce je široké 10 000 yojanů (128 000 kilometrů) a Měsíc dvakrát tolik — 20 000 yojanů (256 000 kilometrů). Slovo dvādaśa znamená dvakrát deset, čili dvacet. Vijayadhvaja zastává názor, že Rāhu by měl být dvakrát tak velký jako Měsíc, tedy 40 000 yojanů. Aby však tento zjevný rozpor s textem Bhāgavatamu vyjasnil, uvádí následující citaci o planetě Rāhu: rāhu-soma-ravīṇāṁ tu maṇḍalā dvi-guṇoktitām. To znamená, že Rāhu je dvakrát tak velký jako Měsíc, který je dvakrát tak velký jako Slunce. To je závěr komentátora Vijayadhvaji.